Jozef Šimončík SHR

Hlavnou činnosťou je zber, sušenie a skladovanie obilnín. Ďalej sa venujeme predaju štrkopieskov, zimnej údržbe a mnohým ďalším činnostiam.

Viac

Copyright © 2009 SHR Jozef Šimončík, Družstevná 547, 951 04 Veľký Lapáš   |   Mobil: 0905 382 026   |   Stránku vytvoril a prevádzkuje Ing. Matúš Šrank